Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

§1
Definicje

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies obowiązuje w serwisie internetowym samsung-mobile.pl w ramach, którego prowadzonej jest Forum i Portal (dalej: „Polityka prywatności”).
 2. Administratorem i właścicielem serwisu internetowego samsung-mobile.pl jest Reperatorium M. Warzecha, adres do korespondencji: ul. Rynek 10, 32 – 540 Trzebinia, adres poczty elektronicznej admin@samsung-mobile.pl, której wspólnicy wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 6282074968.
 3. Użytkownikiem jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca imieniu własnym lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która dokonania rejestracji w serwisie internetowym samsung-mobile.pl i aktywuje dostęp do Portalu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Administrator informuje, że w związku z zawarciem, realizacją lub wygaszeniem umów będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe podmiotów odwiedzających serwis internetowy samsung-mobile.pl lub dane osobowe przekazywane mu drogą poczty elektronicznej.
 2. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej rejestracji w serwisie internetowym samsung-mobile.pl
 3. Użytkownik korzystający z serwisu internetowego samsung-mobile.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przechowywanych danych osobowych, jak również do żądania ich poprawienia.

§3
Bezpieczeństwo przechowywanych danych

 1. Administrator oświadcza, że dysponuje środkami oraz wiedzą zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.
 2. Administrator oświadcza, że dane Użytkownika będą chronione przed dostępem osób nieupoważnionych wszelkimi dostępnymi środkami jak również będzie zapewniona ich całkowita integralność.

§4
Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu internetowego samsung-mobile.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego samsung-mobile.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach serwisu internetowego samsung-mobile.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

§5
Przetwarzanie danych

 1. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania otrzymanych danych Użytkownika w celu umożliwienia poprawnego funkcjonowania serwisu internetowego samsung-mobile.pl jak również w celach identyfikacyjnych Użytkownika.
 2. Administrator nie może przetwarzać danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z serwisu internetowego samsung-mobile.pl, chyba, że Użytkownik wyrazi na to zgodę, a jest to niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

§6
Zmiana danych

 1. Użytkownik, na żądanie, ma prawo do dokonywania zmiany danych osobowych przekazanych Administratora.
 2. Użytkownik chcący dokonać zmiany danych osobowych ma możliwość ich samodzielnej zmiany w swoim panelu ustawień.
 3. Użytkownik zobowiązany jest przy zmianie danych osobowych podać prawdziwe dane.

§7
Usunięcie danych

 1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Administratora.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia wniosku o usunięcie danych osobowych na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@samsung-mobile.pl .
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do nieusuwania danych osobowych celem ich przekazania, w sytuacji kiedy działanie Użytkownika nie jest zgodne z obowiązującym prawem lub w przypadku wpłynięcia zasadnego żądania od organów państwowych.

§8
Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania w serwisie internetowym samsung-mobile.pl.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O ewentualnych zmianach w Polityce Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Polityka prywatności została nieodpłatnie udostępniona przez Administratora w serwisie internetowym samsung-mobile.pl, tak aby Użytkownik miał możliwość jej pozyskania, odtwarzania i utrwalania za pomocą systemu teleinformatycznego.

W przypadku niezaakceptowania zmian Polityka prywatności, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania w Forum lub Portalu  i niezwłocznie powiadomić Administratora o swoim stanowisku na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej Administratora, wskazane w Polityce prywatności.

 

W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej zamieszczamy pełny zakres informacji na ten temat.

Jakie dane są przetwarzane?

Są to dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania z naszego serwisu i jego funkcji, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz współpracujących z nami partnerów.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych osobowych będzie Reperatorium M.Warzecha, a także nasi partnerzy, czyli firmy i inne podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie marketingowym, operacyjnym lub technologicznym.

W jakim celu przetwarzamy dane?

Dokonywanie pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać oferowane usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom.

Wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań.

Komu dane mogą być przekazywane?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Reperatorium m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, partnerom handlowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z wydanymi poleceniami.

Listę partnerów zamieszczamy poniżej:

 • Google
 • Facebook
 • Disqus
 • Twitter

Jakimi prawami dysponujesz?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, dysponujesz następującymi prawdami:

 • Masz dostęp do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • Masz prawo żądania sprostowania danych,
 • Możesz wnioskować o usunięcie danych (w określonych sytuacjach),
 • Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • Masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Możesz wycofać zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
 • Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami, pisząc na adres e-mail: kontatk@samsung-mobile.pl

Pliki cookies, logi serwera i inne technologie

Pliki cookies (ciasteczka) są przechowywane na Twoim urządzeniu. Dostęp do informacji w nich zawartych jest wykorzystywany w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.

Masz możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Utrudni to jednak działanie niektórych funkcji serwisu. Poniżej znajdziesz listę przeglądarek. Kliknięcie w nazwę przeglądarki, z której korzystasz, przeniesie Cię do strony z instrukcjami dotyczącymi zarządzania ustawieniami cookies.

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia mobilne (smartfony i tablety):

 • Android
 • Safari
 • Windows Phone
 • Blackberry

Możesz usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu.

Korzystanie przez Ciebie z serwisu Samsung-mobile.pl, wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Są to dane obejmujące m.in. adres IP, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Samsung-mobile.pl . Służą one jedynie bardziej efektywnemu administrowaniu stroną.

Serwis wykorzystuje również inne technologie, które śledzą działania użytkownika: statystyki Google Analytics oraz wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebooka, Twittera, Instagrama i Disqusa Informacje na temat ich polityki prywatności można znaleźć na następujących stronach:

Top